163281303_2920933578124791_280282088762368223_n.jpg
IMG_8248.JPG
IMG_6042.JPG
IMG_8227.JPG

Ekspressiivinen taideterapia 

- luovuutta ja läsnäoloa

IMG_0783.JPG
MINÄ TAITEESSA TAIDE MINUSSA-7.jpg

ELOKUUSSA 10.8. ALKAA VIIKOTTAIN KOKOONTUVA TAIDETERAPIARYHMÄ

"Matkalla minuksi", johon voit osallistua kuukaudeksi (4krt) tai useammaksi. 

Lue lisää tämän sivun alaosasta! 

Ekspressiivinen taideterapia pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on oman elämänsä asiantuntija. 

Taideterapiassa annetaan keskustelun lisäksi merkittävää tilaa taiteelliselle luomiselle eri taidemuotoja käyttäen ja yhdistäen, mm. liike/tanssi, kuva, sanataide, musiikki/ääni ja draama.  

 

Aloitamme alkukeskustelulla, virittäytymällä kuuntelemaan ja tuntemaan elämää ja maailmaa aistien avulla sekä tutustumalla materiaaleihin, käyttäen niitä taidemuotoja jotka tuntuvat luontevilta ja turvallisilta. Oman elämän sisältöjen tutkiminen taiteen avulla ei edellytä taiteellisia erityistaitoja tai lahjakkuutta. Kaikki, mitä tarvitset on sinussa.

Tekijä on aina oman taiteensa asiantuntija ja prosessi, oma sisäinen matka, on olennainen, ei taidetyön lopputulos. Taidetöistä kyllä usein syystä kasvaa tekijälleen kovin merkityksellisiä kertojia ja oppaita sisäisellä matkalla, joita jos ei heti, niin ajan saatossa, oppii arvostamaan osana omaa sisäistä maisemaansa. 

 

Prosessissa eteen nousevia kysymyksiä ja kokemuksia tarkastelemme ilmiöinä ongelma-ajattelun sijasta. Taide on eräänlainen peili, joka auttaa kohtaamaan, kokemaan ja näkemään sisäistä maailmaa uudesta näkökulmasta ja antaa tilaa kohdata se, mikä on nyt totta. 

 

Taideterapiatyöskentely on elämyksellistä, joka toimii elämän vahvistajana ja rikastuttajana ja se sopii kaikille. Taiteen tekeminen elvyttää mielikuvitusta ja vahvistaa tässä ja nyt- kokemusta ja antaa tilaa kohdata se, mikä on itsessä läsnä.  Luovassa prosessissa on mahdollista olla kokonaisvaltaisesti itsessä läsnä - ja toisaalta - unohtaa itsensä. Taide voi antaa syvän rauhan ja levon, joka myös eheyttää. Ne vaikeat ja epämääräiset asiat, joille ei löydy sanoja, saavat taiteen kautta uuden muodon, jolloin niitä on helpompi kohdata ja käsitellä. Taidetyöskentely on parhaimmillaan rakas ystävä, keskustelukumppani, joka auttaa meitä syventämään itsetuntemusta, kohtaamaan elämän kipeitä solmukohtia ja löytämään uutta.

Taideterapeuttina olen matkakumppanisi ja vierellä kulkija,  joka kuuntelen, olen läsnä ja tuen sinua sisäisellä  ja luovalla tutkimusmatkallasi. Kuljemme yhdessä, sinun tahdissasi ja asetamme terapialle ääneen sanoitetun suunnan ja tavoitteen, jota kohti kuljemme. Tarkastelemme yhdessä työskentelyprosessiasi ja töitäsi sekä sitä miten kuvat ja luova prosessi liittyy elämääsi ja arkeesi. Toiveeni on, että saat luovuudesta itsellesi eheyttävän, hyvinvointia ja tasapainoista elämää ylläpitävän kumppanin koko loppuelämäksesi missä kuljetkin. 

(jatkuu palkin alla)

IMG_8259.JPG

YKSILÖASIAKKAANA

Yksilötaideterapia alkaa 30min. maksuttomalla alkukeskustelulla puhelimitse tai kasvotusten, jossa vastaan mahdollisiin kysymyksiisi ekspressiivisestä taideterapiasta, keskustelemme siitä, missä nyt olet elämässäsi ja mitä toivot yhteiseltä työskentelyltämme. Tämän jälkeen saat tehdä päätöksen taideterapian aloittamisesta ja tapaamme Art and Joy:n Omata tilassa Hml Verkatehtaalla 1-3 viikon välein/sovitusti. On hyvin tärkeätä, että välillemme syntyy yhteys ja yhteinen kieli, ymmärrys ja näin ensimmäisten kertojen aikana saat rauhassa myös kuulostella tuntuuko yhteistyö kanssani toimivalta. Olet vapaa koska tahansa lopettamaan taideterapian, mutta alkutunnustelun jälkeen siihen sitoutuminen on myös tärkeää.  Taideterapia on prosessi. Vaikuttavuuden

saamiseksi on suositeltavaa sitoutua terapiaan vähintään 10 kertaa riippuen tavoitteista joita terapialle on yhdessä asetettu. 

Yksilötaideterapian hinta 85€/75 min. 

RYHMÄTAIDETERAPIA

Art and Joy:n ekspressiivinen taideterapiaryhmä (max 6 hlö) on luottamuksellinen piiri, jossa toiminnan painopiste keskittyy yksilölliseen työskentelyyn. Prosessiin sisältyy myös parityöskentelyä ja jakamista ryhmässä, sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä. Taidetöitä ei arvostella, ne otetaan vastaan kunniavieraina, joita kuunnellaan ja arvostetaan. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Taide usein kasvattaa tätä kokemusta ja ymmärrystä.

 

ELOKUUSSA 2022 JATKUU VIIKOTTAIN KOKOONTUVA TAIDETERAPIARYHMÄ,

voit tulla mukaan kuukaudeksi, kahdeksi, useammaksi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATKALLA MINUKSI 

Elämäsi tärkein matkakumppani olet sinä itse. Opimme tuntemaan itsemme tuntemalla itsemme - sallimalla tunteet, ja ottamalla vastaan ne monenlaiset kokemukset, joita elämä on matkallamme tuonut eteemme.

Itseensä tutustuminen ja oman elämän tutkiminen luovan ilmaisun kautta avaa uusia näkökulmia ja merkityksiä sen äärellä, mikä on meissä läsnä. Ihmisen sisäinen viisaus ja luovan ilmaisun merkitys avautuu prosessissa, kun olemme avoimia ja uteliaita itseämme kohtaan.

 

Osallistuminen ryhmään ei edellytä minkäänlaisia erityistaitoja. Sinä olet oman elämäsi niin tuntija kuin asiantuntija ja luovuus on tie, joka johdattaa sinua eteenpäin. 

Ekspressiivisessä taideterapiassa lähestytäään elämän eri teemoja niin kuvallisen ilmaisun, kirjoittamisen, liikkeen/tanssin, musiikin kuin draamankin kautta. Työskentely lähtee läsnäolosta, oman kehon ja itsensä kuuntelemisesta. Merkittävää on tehty matka, ei niinkään työn lopputulos. Se, että annamme itsemme tuntea, annamme itsemme ilmaista itseämme, otamme vastaan kuuntelevalla kunnioituksella kaiken sen mikä syntyy. 

Taide kohtaa meitä tasolla johon sanat eivät koskaan yllä. Taide auttaa meitä antamaan muotoa niille asioille, joista ei oikein muuten saa kiinni. Se tekee meille näkyväksi ja vastaanotettavammaksi ne osat itsestämme, joihin on vaikeampi saada kosketusta ja auttaa meitä ymmärtämään niin itseämme kuin kokemuksiamme.

Terapeuttinen taidetyöskentely voi olla yhtä aikaa vapauttavaa ja voimauttavaa, kun elämän kipujen kauneus esittäytyy meille toisessa valossa. Saamme löytää uusia näkökulmia itseemme, kokemuksiimme, elämäämme. Tuntea itsemme, todellisesti ja tietää syvemmin sen, mitä oikeasti tarvitsemme. Kasvaa syvempään vapauteen siinä, keitä todellisesti olemme ja haluamme olla.

10.8. 2022 alkaa Art and Joy:n viikottain kokoontuva ryhmä MATKALLA MINUKSI, jossa teemme yhdessä tätä matkaa. 

RYHMÄ KOKOONTUU aina KESKIVIIKKOISIN klo 17-20

ELOKUU: ke 10.8./ke 17.8./ke 24.8./ke 31.8

SYYSKUU: ke 7.9./ ke14.9./ ke 21.9/ ke 28.9

LOKAKUU: ke 5.10./ke 12.10./ ke 19.10/ ke 26.10

MARRASKUU: ke 2.11./ ke 9.11./ ke 16.11./ ke 23.11

Voit siis osallistua kuukaudeksi, kahdeksi tai useammaksi. Voit ilmoittautua mille kuukaudelle tahansa, mutta jatkopaikalle otetaan ensisijaisesti ne jotka haluavat elokuun jälkeen myös jatkaa. Varmistus tästä tapahtuu aina kuun 20 pv. mennessä. On mahdollista myös aloittaa toinen ryhmä, jos kiinnostuneita on.

Tapaamiset keskittyvät yksilötyöskentelyyn, mutta jaamme myös parin/ryhmän kanssa prosessia. Aloitamme ja päätämme tapaamiset aina luottamukselliseen yhteiseen piiriin. 

Ryhmä ei sovellu akuuttiin kriisiin. Suosittelen siihen yksilötaideterapiaa.

Jos epäröit, voit soittaa ja keskustella asiasta. 

Taideterapiryhmän hinta 
235/kk, 4 krt  

Ryhmään otetaan max 6 osallistujaa

Omatan osoite: 
Viipurintie 4,HML. Oma sisäänkäynti Verkatehtaankuja 2. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Rina Dhakal rina@artandjoy.fi 
044-0717012 
Art and Joy:n perustaja, terapeuttisen ohjaustoiminnan artenomi, taidekasvattaja, luovuusvalmentaja, ekspressiivinen taideterapeutti 

 

 

 

 

  

Minä kasvan, muutun, kehityn, muuntaudun. Minä taannun, unohdan, pois opin ja teen tilaa uudistumiselle. Raivaan pois vanhoja, etsin ja istutan uusia ajatuksia, kasveja, tapoja ja tavaroita.

Luon nahkani uudestaan, kypsyttelen valmistelen, haudon, hahmottelen.

Pysähdyn, jotta voisin muuttua, jotta voisin kutistua, jotta voisin kasvaa, uudistua.

Lukkoja mielessä, lukkoja ajatuksissa, lukkoja kehossa...kuonaa, ajatusten umpikujia, sokkeloita, noidan kehiä. Uudestaan ja uudestaan, kärsivällisyyttä, avoimuutta, uteliaisuutta, kiinnostaako, kiinnostaa,

kiinnostaako olla kiinnostunut, kasvusta, muutoksesta, uudistumisesta, kehittymisestä, pysähtymisestä, ajattelusta. Vaihe kerrallaan, kerros ja kierros, uudestaan ja uudestaan, niin kauan kuin se on tarpeellista.

Uudestaan ja uudestaan. 

- Taideterapia-asiakkaani teksti, luvalla julkaistu

IMG_3214.JPG

OTAN VASTAAN YKSILÖASIAKKAITA 

Hinta 85€/ 75min. 
Aloitamme maksuttomalla
30min. alkukeskustelulla. 

 

MINÄ TAITEESSA TAIDE MINUSSA-7.jpg